RETURN POLICY

สินค้าที่รับเปลี่ยน

– สินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของทางแบรนด์ กรุณาส่งสินค้าคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้านั้นจะต้องส่งตรงจากทางแบรนด์ เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนลูกค้า
– ต้องมีหลักฐานการแกะสินค้าเป็นคลิปวิดิโอ เพื่อยืนยันว่าสินค้าเกิดความเสียหายมาจากทางแบรนด์

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน

– ไม่สามารถเปลี่ยนแบบและขนาด รวมถึงที่อยู่หลังการสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบก่อนชำระเงิน
– สินค้าที่ไม่ได้ซักตามคำแนะนำของทางแบรนด์
– สินค้าที่เลยกำหนดการเปลี่ยนและคืน ภายใน 3 วัน
– สินค้าที่ผ่านการซักหรือรีดแล้ว
– สินค้าที่ถูกแก้ไข ปรับแต่ง หรือ ซ่อมแซม
– สินค้าที่มีความเสียหาย เช่น มีคราบเลอะ สกปรก ฉีดขาดจากลูกค้า